A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie zapewnia realizację zadań Powiatowego Inspektora z zakresu zdrowia publicznego poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad warunkami:
a) higieny środowiska,
b) higieny pracy w zakładach pracy,
c) higieny procesów nauczania i wychowania,
d) higieny wypoczynku i rekreacji,
e) zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi
do kontaktu z żywnością i kosmetykami,
f) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
2) wykonywanie czynności kontrolnych;
3) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
4) prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
5) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
6) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
7) opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
8) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych, warunkujących zdrowie ludności;
9) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
10) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
11) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
12) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
13) prowadzenie spraw z zakresu statystyki publicznej;
14) prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych oraz finansowych Powiatowej Stacji;
15) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.Opublikował: Sebastian Solarek
Publikacja dnia: 28.11.2011
Podpisał: Sebastian Solarek
Dokument z dnia: 28.11.2011
Dokument oglądany razy: 2 254