A A A
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kępnie prowadzone są m. in. następujące rejestry:

Rejestry:
• rejestr skarg i wniosków,
• rejestr chorób zawodowych,
• rejestry upoważnień wydanych pracownikom,
• ewidencja obiektów podlegających nadzorowi,
• rejestry protokółów kontroli,
• ewidencje wydanych decyzji i postanowień,
• rejestry upomnień,
• rejestr tytułów wykonawczych,
• rejestr protokołów poboru prób żywnościowych,
• rejestr protokołów poboru prób wody,
• rejestr prób na nosicielstwo,
• rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych,
• rejestr zgłoszonych zatruć pokarmowych,
• rejestr nosicieli i ozdrowieńców chorób zakaźnych,
• rejestr podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne,
• rejestr osób pokąsanych przez zwierzęta,
• rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE,
• ewidencja druków ścisłego zarachowania,
• ewidencja archiwalna,

Archiwum:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie posiada składnicę akt, która działa w oparciu o „Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt” określającą tryb postępowania z materiałami archiwalnymi oraz ustalającą zasady przechowywania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, a dokumentacji nie archiwalnej na makulaturę.Opublikował: Sebastian Solarek
Publikacja dnia: 12.12.2011
Podpisał: Sebastian Solarek
Dokument z dnia: 12.12.2011
Dokument oglądany razy: 1 419