A A A
SmodBIP

Kierownictwo

p.o. Państwowy Powiatowy Innspektor Sanitarny w Kępnie
p.o . Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kępnie
mgr Wanda Lepka
tel. 62 78 232 38, 62 78 295 10 łączy sekretariat
e-mail: psse.kepno@pis.gov.pl
e-mail: laboratorium.mikrobiologii@psse-kepno.pl

Główny Księgowy
Małgorzata Sula
tel. 62 78 295 13
e-mail:ksiegowosc@psse-kepno.pl

Główny Specjalista do spraw Systemu Jakości
p.o. Kierownik Oddziału Nadzoru
mgr inż. Halina Pazek
tel. 62 78 295 17
e-mail: system.jakosci@psse-kepno.pl

Kierownik Sekcji Administracyjnej
Urszula Brząkała
tel. 62 78 232 38
e-mail: sekretariat@psse-kepno.plOpublikował: Sebastian Solarek
Publikacja dnia: 06.03.2014
Podpisał: Sebastian Solarek
Dokument z dnia: 13.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 395