A A A
SmodBIP

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kępnie jest podmiotem leczniczym w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023887 prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie jest powiat kępiński.

Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2012 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie nadano statut stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 319/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2012 r.

Statut PSSE w Kępnie – /otwórz/, Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 260/20 - /otwórz /.Opublikował: Sebastian Solarek
Publikacja dnia: 15.07.2020
Podpisał: Sebastian Solarek
Dokument z dnia: 28.11.2011
Dokument oglądany razy: 2 177