A A A
SmodBIP

Organizacja

W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru, w skład którego wchodzą:
    a) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
    b) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
    c) Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii
    d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy
    e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
    f) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
2) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:
    a) Pracownia Mikrobiologiczna Schorzeń Jelitowych
    b) Kierownik do Spraw Systemu Jakości w Oddziale Laboratoryjnym
3) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości
4) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
5) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
7) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
8) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń
9) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
10) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
i Ochrony Przeciwpożarowej
11) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
12) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
    a) Sekcja Ekonomiczna
    b) Sekcja Administracyjna

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie z dnia 3 września 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie /otwórz/

Załącznik do Zarządzenia nr 10/2020 - Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie /otwórz/Opublikował: Sebastian Solarek
Publikacja dnia: 16.09.2020
Podpisał: Sebastian Solarek
Dokument z dnia: 28.11.2011
Dokument oglądany razy: 2 492